Συνάντηση Προεδρείου ΟΕΕ με Διοικητή ΑΑΔΕ

Υποχρεωτικά μέσω εξουσιοδοτούμενου, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, λογιστή – φοροτεχνικού θα εισηγηθεί η ΑΑΔΕ να γίνεται η διαβίβαση και ο χαρακτηρισμός των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, με βάση τα όρια, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000, όπως ισχύει, και την υπ’ αρίθμ. Α.1123/2-4-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1280/Β/15-4-2019). Αυτό επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση, που είχαν, χθες, το Προεδρείο του ΟΕΕ με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή. Ο λογιστής – φοροτεχνικός πρέπει να είναι κάτοχος της αντίστοιχης επαγγελματικής ταυτότητας και ανάλογης τάξης, που προβλέπεται για τα οριζόμενα όρια ακαθαρίστων εσόδων της οντότητας.

Επιπλέον, το Προεδρείο του ΟΕΕ μετέφερε το αίτημα της λογιστικής κοινότητας, να καθοριστεί ενιαία προθεσμία για την αποστολή των δεδομένων παραστατικών εσόδων, τόσο με την ειδική φόρμα καταχώρησης όσο και με την διεπαφή λογιστικών και εμπορικών προγραμμάτων, η 20ή του επόμενου μήνα της έκδοσης. Η ΑΑΔΕ συμφώνησε και θα εισηγηθεί θετικά στην πολιτική ηγεσία για το θέμα.

Το ίδιο ισχύει και για το αίτημα να μεταφερθεί η προθεσμία για την αναδρομική αποστολή των παραστατικών εσόδων του πρώτου 5μήνου από τις 30/09 του αρχικού σχεδιασμού στις 31/10, ενώ για τα έξοδα επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει μέχρι την 31/12.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, οι δύο Αντιπρόεδροι, Αβραάμ Πανίδης και Σταύρος Τραγάνης και το μέλος της Κεντρικής Διοίκησης, Παναγιώτης Αλεβιζάκης.