Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφείων του Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28 Φεβρουαρίου 2020

Η Τοπική Διοίκηση του 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στην 2η συνεδρίασή της, στις 20-01-20, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος (Λ. ΧΑΪΝΑ 75 & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 και με τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 1.240,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.