ΟΕΕ: Τρεις προτάσεις για την αναβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης

Τρεις προτάσεις για την αναβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατέθεσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με επιστολή του προς την Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και Σοφία Ζαχαράκη.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για τη σταθερή υποβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια και για τη διαρκή συρρίκνωση της οικονομικής επιστήμης στο πρόγραμμα σπουδών του γενικού λυκείου.

Έτσι, προτείνονται τα εξής:

Να ενταχθεί στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου, ως μάθημα γενικής παιδείας, το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» στις τρεις (3) ώρες του ωρολογίου προγράμματος, αντί του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία».

Να ξαναενταχθεί το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» στα επιλεγόμενα μαθήματα της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ.

Το μάθημα «Οικονομία» να διατηρήσει τον αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για την εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου και να συνεχίσει να εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής με τον σημερινό αυξημένο αριθμό ωρών διδασκαλίας.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόλλιας, «πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της Οικονομικής Παιδείας στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση οικονομικής σκέψης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή τόσο της ατομικής όσο και της οικονομικής ευημερίας των αυριανών κοινωνιών και των πολιτών τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μελετήσετε τις προτάσεις του ΟΕΕ, του Φορέα των 120.000 οικονομολόγων και είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για τις αλλαγές στην Παιδεία σε συνάντηση, που εσείς θα ορίσετε, με το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος».