Ανακοίνωση Πραγματοποίησης Σεμιναρίου Αναγκαίας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι τα  σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών –φοροτεχνικών, έτους 2020, τα οποία  θα πραγματοποιηθούν το Φεβρουάριο 2020   είναι τα:

  • «Το νέο θεσμικό πλαίσιο  του ΓΕΜΗ: οι νέοι κανόνες εμπορικής δημοσιότητας», Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και  ώρες 17:00 – 22:00, με εισηγήτρια την κα Ελένη Αθανασάκη, Υπάλληλο Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),

 

  • «Ομοιότητες και διαφορές σύστασης εταιρείας μέσω ΥΜΣ και μέσω e-ΥΜΣ», Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 17:00 – 22:00, με  εισηγήτρια την κα Ελένη Αθανασάκη, Υπάλληλο Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),

 

  • «Εταιρικοί μετασχηματισμοί: διαδικασίες, έλεγχος νομιμότητας, αποτελέσματα», Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 17:00 -22:00, με εισηγήτρια την κα Ελένη Αθανασάκη, Υπάλληλο Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),

  • «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Δευτέρα έως Πέμπτη 24 έως  27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00 και εισηγητή τον κ. Δημήτρη Δημητρίου, Ορκωτό Λογιστή -Ελεγκτή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια  μπορείτε  να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.