Υποβολή οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στην ΤτΕ

Σχετικά με την υποβολή των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων, που δημοσιεύουν ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 15 Ιανουαρίου 2020, σας παραπέμπουμε στο παρακάτω Δελτίο Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση του Προέδρου του ΟΕΕ με το Διοικητή της ΤτΕ: πατήστε εδώ.