Σεμινάριο Αναγκαίας Εκπαίδευσης: «Τρόποι ρύθμισης οφειλών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο»

Σας γνωρίζουμε ότι το  σεμινάριο της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2020 με θέμα:

«Τρόποι ρύθμισης οφειλών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο»,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης μπορείτε  να τα παρακολουθήσετε   με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ, και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.