Οριστική Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Εκλογών της 15ης Δεκεμβρίου 2019 για τη ΣτΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.