Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 3 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.