Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τον Καθαρισμό των Γραφείων του 5ου Π.Τ. Δυτικής Μακεδονίας

Η Τοπική Διοίκηση του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στην 68η / 23.10.2019 συνεδρίασή της, να προβεί στη επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει τις εργασίες του καθαρισμού των γραφείων του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΟΕΕ (Κωστή Παλαμά 6, Κοζάνη), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 1.200,00 ευρώ., πλέον ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας ενός έτους. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.