Οικονομικά Χρονικά 166

Εννέα και πλέον χρόνια μετά την είσοδο της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, το βασικό ζητούμενο για την ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παραμένει η προσέλκυση επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι αυτές, που θα δώσουν στη χώρα τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε γερές και στέρεες βάσεις. Οι επενδύσεις είναι αυτές, που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας, θα βελτιώσουν τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και θα δώσουν πάτημα στην κυβέρνηση να πετύχει τη μείωση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα.

Τα «Οικονομικά Χρονικά» ανοίγουν το φάκελο των επενδύσεων, οι οποίες μαζί με την προώθηση των εξαγωγών αποτελούν το δίπτυχο της ανάπτυξης. Στο νέο τεύχος, οι αρθρογράφοι γράφουν για τις προοπτικές που διανοίγονται στην ελληνική οικονομία, τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους επενδυτές αλλά και τα προβλήματα που εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προσέλκυση κεφαλαίων. Τα οφέλη των επενδύσεων σε μια οικονομία είναι πολλαπλασιαστικά και έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας για δεκαετίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και τονώνοντας τη ζήτηση.

Όλοι συμφωνούν πως για να κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης, απαιτείται η εκπόνηση ενός συγκροτημένου σχεδίου, το οποίο θα βασίζεται σε δυο πυλώνες: στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων που θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της εγχώριας παραγωγής. Στο επίκεντρο πρέπει να τεθούν στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και η παροχή ρευστότητας προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Για να διαβάσετε το περιοδικό, πατήστε εδώ.