Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση εκτύπωσης ψηφοδελτίων και προμήθειας φακέλων ψηφοφορίας

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε, στην Μ/69/15-10-2019 συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και προμήθεια φακέλων ψηφοφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.