Αναβολή Σεμιναρίου με θέμα «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών  δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία»

Το σεμινάριο με θέμα «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών  δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία», το οποίο είχε προγραμματισθεί για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 (δείτε εδώ) αναβάλλεται.

Για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του θα ενημερωθείτε εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωση μας.