Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ για τοποθέτηση Μ. Σχοινά στην Αντιπροεδρία της Ε.Ε.

Η τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει διπλά θετική σημασία για τη χώρα μας.

Πρώτον, διότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελληνική Δημοκρατία και όλους τους Έλληνες καθώς είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας παίρνει θέση Αντιπροέδρου.

Δεύτερον, και ακόμα σημαντικότερο, διότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της εποπτείας – μεταξύ άλλων – του μείζονος θέματος του μεταναστευτικού.

Η πλούσια και πολύτιμη εμπειρία του στις ευρωπαϊκές υποθέσεις αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέσω του θεσμικού του ρόλου και από τον τομέα ευθύνης του, θα συμβάλλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην προώθηση των ευρωπαϊκών και – κατ΄ επέκταση – ελληνικών συμφερόντων.