«ΜΒΑ Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (MBA in Strategic Management & Competitiveness)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατάταξη είναι 72ο Παγκοσμίως μεταξύ 5011 Πανεπιστημίων και στην 10η θέση στην Ευρώπη), προκήρυξε 90 θέσεις για το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (MBA in Strategic Management and Competitiveness), σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για την ενημερωτική επιστολή και εδώ για την αφίσα.