Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/64/12-07-2019 συνεδρίασή της, να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μηχανογραφικό εξοπλισμό, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.