Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Εκτύπωση Υπηρεσιακών Εντύπων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ενδιαφέρεται να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς, των παρακάτω υπηρεσιακών εντύπων: Δύο χιλιάδων (2.000) φακέλων αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών κάθε γραφείου που αιτείται Άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.