Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Αναλώσιμων Μηχανογράφησης

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/62/04-06-2018 συνεδρίασή της, να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς, αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.