Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών του άρθρου 16 ν.4182/2013 που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής, οι οποίοι θα διοριστούν, σύμφωνα με τη σειρά που θα λάβουν στην ως άνω κλήρωση, ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές, διοικητές κοινωφελών ιδρυμάτων ή κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 31/07/2019 και ώρα 2:00 μ.μ στην έδρα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται επί των οδών Κολωνού 2 και Πειραιώς 7ος όρ. (γρ. 720), Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών.

Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως την Παρασκευή 05/07/2019 και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής, καθώς και τα εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα που διορίστηκαν σε υπόθεση και έχει εγκριθεί η οριστική λογοδοσία επί του έργου τους.

Για να περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.