Πρόσκληση σε ημερίδα από το Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των Λογιστών – Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέμα:


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Φ.Ε.
(Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2018)

Χώρος διεξαγωγής:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Αμφιθέατρο 3 – (Ισόγειο)

Χρόνος διεξαγωγής:

Σάββατο 8  Ιουνίου  2019, ώρες 09:00-13:30

Εισηγητής:

Γιώργος  Κορομηλάς – Οικονομολόγος – Λογιστής

(Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών)