Διακήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Π.Τ. Ιωαννίνων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/60/08-05-2019, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Ο.Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.