Η πρώτη λίστα των ομιλητών του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΟΕΕ