Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ενδιαφέρεται να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς, την αγορά των παρακάτω ποσοτήτων φωτοτυπικού χαρτιού:

  • Χίλιες (1.000) δεσμίδες χαρτί φωτοτυπικού Α4, 80 gr, σε συσκευασία με
    κάλυμμα πλαστικό προφύλαξης από υγρασία
  • Τριάντα (30) δεσμίδων χαρτιού φωτοτυπικού Α3 80 gr, σε συσκευασία με κάλυμμα πλαστικό προφύλαξης από υγρασία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.