Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση σε Εταιρεία Παραγωγής της Τεχνικής Υποστήριξης Παροχής Ήχου & Εικόνας του Διεθνούς Συνεδρίου του ΟΕΕ

(Προϋπολογισμός 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ)
Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/57/19-03-2018 συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση σε εταιρεία παραγωγής..δείτε περισσότερα εδώ.