Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Θράκης

Το 1o Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Αλλαγές Στην Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων»

Το σεμινάριο  θα είναι διάρκειας πέντε (5) ωρών και θα πραγματοποιηθεί:

Στην Κομοτηνή, στην αίθουσα του  Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (Καβείρων 12, 1ος Όροφος), το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 και ώρες 09:30-14:30.

Εισηγητές:

  • Σαφαρής Αθανάσιος, (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Α ́ Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ)
  • Γιοβά Βασιλική, (Στέλεχος της Δ/νσης  Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ)

Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2019 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2531023035.