Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στην Πάτρα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/56/05-03-2019,
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην ΠΑΤΡΑ, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας του Ο.Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.