Προκήρυξη θέσης εργασίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκυρήσσει την Πλήρωση (1) θέσης ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Γραφείου μισθοδοσίας και υποστήριξης εργασιών του λογιστηρίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

  • Εξαγωγή Μισθοδοσίας και όλων των συναφών με τη μισθοδοσία εργασιών (εγγραφές λογιστικών άρθρων, συμφωνίες και έλεγχοι μισθοδοτικών καταστάσεων, ΦΜΥ κλπ.)
  • Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα προσωπικού (εφορίες , ΙΚΑ, ΟΑΕΔ…)
  • Εμπορική διαχείριση, έκδοση παραστατικών, παρακολούθηση υπολοίπων πελατών κ.λ.π.
  • Οικονομική διαχείριση, συμφωνίες προμηθευτών, εγγραφές εξόδων και εσόδων, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών, παρακολούθηση υπολοίπων προμηθευτών κ.τ.λ.
  • Συνεργασία με το Ταμείο για τις ταμειακές εγγραφές, τις εκδόσεις φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων και ταυτοτήτων πληρωμής
  • Συμμετοχή στην κατάρτιση οικονομικών αποτελεσμάτων
  • Συντάξεις δηλώσεων (παρακρατούμενων φόρων κ.λ.π.).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.