Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση των Ετήσιων Εργασιών Συντήρησης των Συστημάτων Ψύξης- Θέρμανσης των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/55/19-02-2019 συνεδρίασή της να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης και καλής λειτουργίας των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.