Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Ακινήτου στη Βέροια

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/54/05-02-2018,
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στη ΒΕΡΟΙΑ, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Κεντροδυτικής Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.