Διεξαγωγή Σεμιναρίου στο Π.Τ. Θράκης

Το 1o Περιφερειακό Τμήμα  Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Το Νέο Πλαίσιο Των Ανωνύμων Εταιρειών

Σύμφωνα Με Το Ν. 4548/2018»

Το σεμινάριο  θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών και θα πραγματοποιηθεί:

  • Στην Αλεξανδρούπολη, στο Επιμελητήριο Έβρου (Λεωφόρος Δημοκρατίας 307) το Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2019 και ώρες 09:00-13:00.

Εισηγητής: Λαζαρίδης Γεώργιος, Ορκωτός Λογιστής.

Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους   υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2019 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2531023035.