Αναζήτηση Προσφορών για την Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών σε ΜΚΟ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει  στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για το γραφείο του στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019  και μέχρι τις 12.00  τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες, σφραγισμένες (προαιρετικά), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω:

e-mail: procurement@gcr.gr ή Fax: +302103803774

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, παρακαλώ δείτε τα παρακάτω αρχεία:

1. Έντυπο Συναίνεσης Προμηθευτών

2. Σύμβαση Έργου

3. Έντυπο Επιβεβαίωσης και Αναγνώρισης του Εντύπου Προσφοράς

4. Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή.