Έρευνα του ΟΕΕ για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων