Ανακοίνωση προς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς της Β’ Ειδικής Τάξης σχετικά με την έκδοση της Υ.Α. που παρατείνει την ισχύ των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μέχρι 31/12/2023

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ζήτησε, με την από 25/10/2018 επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, την παράταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των λογιστών – φοροτεχνικών, κατόχων της Β’ ειδικής τάξης, προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους δραστηριότητα και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Πρόταση, με την οποία συμφώνησε ο Υπουργός και δεσμεύθηκε για την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ότι η παράταση της ισχύος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των λογιστών – φοροτεχνικών της Β’ ειδικής τάξης για μία πενταετία, αρχομένης από την 1η Ιανουαρίου 2019, προβλέπεται στην υπ ’αριθμ. 133792 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στον αριθμό φύλλου 5684, τεύχος Β/17-12-2018.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ (πατήστε εδώ).