Συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019- Ομιλητές