Υλικό από το σεμινάριο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τα video και οι εισηγήσεις του σεμιναρίου με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αγροτών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και Τράπεζες», που διεξήχθη από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας την Τρίτη  6 Νοεμβρίου 2018, είναι από σήμερα διαθέσιμα, για τα μέλη του ΟΕΕ και τους λογιστές – φοροτεχνικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης των  σεμιναρίων, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ.