Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 δε θα είναι εφικτή η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ για τεχνικούς λόγους. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 δε θα είναι εφικτή η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ για τεχνικούς λόγους. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.