Ανακοίνωση προς τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς Β’ Τάξης για τη διαδικασία αναβάθμισης της επαγγελματικής τους ταυτότητας

Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφανής, αξιόπιστη και ανταποδοτική διαδικασία αναβάθμισης, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα προβεί σε επικαιροποίηση της εκπαιδευτικής ύλης και ανανέωση των ερωτήσεων από 1η Ιανουαρίου 2019, με σκοπό οι λογιστές – φοροτεχνικοί Β’ τάξης να ανταποκριθούν στις φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλματός τους, ως κάτοχοι της Α’ τάξης.

Οι λογιστές – φοροτεχνικοί, των οποίων η αίτηση θα έχει εγκριθεί μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2018 και επιθυμούν να εξεταστούν με την ισχύουσα ύλη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία του τεστ αναβάθμισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα εξετάσεων για τεχνικούς λόγους την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018. 

Το διάστημα από 10 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 δε θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης αναβάθμισης λόγω των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών που προβλέπονται για την επικαιροποίηση της εξεταστέας ύλης και των ερωτήσεων αξιολόγησης.