Εκδήλωση του 10ου Π.Τ. στο Forum Ανάπτυξης – Πάτρα