Πρόεδρος ΟΕΕ: Θετική, αλλά με αστερίσκους, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Θετική χαρακτήρισε τη μείωση, “έστω και τώρα”, από 1/1/2019, του ποσοστού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης των μη μισθωτών, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όπως πρόσθεσε, “η κατάργηση και της έκπτωσης κατά 15% στο ασφαλιστέο εισόδημα για το2018, θα επέφερε από την 1/1/2019 πρόσθετη επιβάρυνση στους αυτοαπασχολούμενους,τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τους αγρότες”.

Ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε και στην προϋπόθεση, που μπαίνει, ότι η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Αυτό “οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μείωση αυτή αφορά, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, μόνο σε περίπου 250.000 μη μισθωτούς”.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ επανέλαβε ότι ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών όχιμόνο δεν απέδωσε, αλλά λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο απόκρυψης εισοδημάτων και επανέφερε τις προτάσεις της ειδικής επιστημονικής επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Πρότεινε:

  • Έναν μεικτό τρόπο υπολογισμού των εισφορών, που να λαμβάνει υπόψη όχι μονό τα χρόνια ασφάλισης, ούτε μόνο το εισόδημα, αλλά και τις δυο αυτές παραμέτρους.
  • Το σύνολο των φόρων και εισφορών που καταβάλει ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό του καθαρού εισοδήματός του (π.χ. 50%), το οποίο θα του διασφαλίζει την αποπληρωμή και των υπολοίπων υποχρεώσεών του, την βιωσιμότητα της δραστηριότητας του, αλλά και την κάλυψη τουλάχιστον του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.