Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου-Σπάρτη (GDPR)

Το 11o Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει  σεμινάριο με θέμα:

«GDPR -Γενική ενημέρωση και θέματα εφαρμογής στα Γραφεία των Φοροτεχνικών ως  υπόχρεοι και εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων-DPO»

Προσαρμοσμένο για υπηρεσίες χρηματοοικονομικές (Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, λογιστές, λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία), ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το GDPR, ο οποίος ισχύει σε όλη την ΕΕ από 25/05/18.

Αφορά:

  • Τι είναι προσωπικά δεδομένα
  • Τι είναι και πως λειτουργεί η Προστασία Δεδομένων
  • Βασικοί όροι Προστασίας Δεδομένων Σχεδιασμός, έλεγχος και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας
  • Τι είναι ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ και ποιοι είναι υπόχρεοι τήρησης αυτού Ποιοι υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων (ΥΠΔ ή DPO) – Καθήκοντα DPO
  • Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου του κινδύνου των ιδίων τόσο ως υπεύθυνων επεξεργασίας όσο και ως εκτελούντων την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2018 στην ΣΠΑΡΤΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ: «MENELAION HOTEL» (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  91  ΣΠΑΡΤΗ)

ώρες: 15.30 –20.30  

Εισηγητής θα είναι ο κύριος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ι. ΛΙΑΖΟΣ (Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15/11/2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις15/11/2018, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, από τις 5/11/2018.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2710233582.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  8  ΤΡΙΠΟΛΗ), αλλά και ηλεκτρονικά (πατώντας εδώ).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.