Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Ν/Α Πελοποννήσου

Το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην  ΤΡΙΠΟΛΗ σεμινάριο με θέμα:

  1. Η ΝΕΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ν. 4548/2018) ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΩΝΥΜΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΟΙ  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΙΣ ΕΠΕ  (ν. 4541/2018)
  2. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ν.4469/17 (παράδειγμα ρύθμισης Οφειλών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία).

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (25ης Μαρτίου  και  Πανός  ΤΡΙΠΟΛΗ), στις  19/10/2018 ΚΑΙ 20/10/2018 και θα έχει διάρκεια 10 ώρες.

Το  πρόγραμμα  έχει ως  εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2018 ώρες  17.00-21.00

Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες —- Οι αλλαγές στις Ε.Π.Ε (ν. 4541/2018) –—– Επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής Επιχείρησης, Συγκριτικοί Πίνακες των εταιρικών μορφών.

Ανάλυση των διατάξεων του 4548/2018 (Ανώνυμες Εταιρείες), Ανάλυση των διατάξεων του 4541/2018 (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης), Επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής Επιχείρησης με πολλούς συγκριτικούς πίνακες για την φορολογία, το ασφαλιστικό, την διανομή κερδών, το κόστος σύστασης κ.λπ.

Εισηγητής:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/10/2018  ώρες  09.30-15.30

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών Επιχειρήσεων και Ρύθμιση Οφειλών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4469/2017, των εγκυκλίων για την ρύθμιση και παρουσίαση της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αιτήσεων.

Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής) 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 19/10/2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 19/10/2018, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, από τις 15/10/2018.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2710233582.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  8,  ΤΡΙΠΟΛΗ), αλλά μπορείτε επίσης να το εκτυπώσετε πατώντας εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.