Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Βορ/δυτικής Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση – επιμόρφωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και στον Πύργο, τρία ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα:

«Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

(Παρουσίαση των Τομεακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 κλπ)

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 5 ωρών και θα πραγματοποιηθεί:

  • Πάτρα στη Συνεδριακή αίθουσα του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – τ. ΕΛΚΕΠΑ, (Ακτή Δυμαίων και Δημητρίου Υψηλάντου 4ος όροφος), την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα από 16:00 έως 21:00.
  • Αγρίνιο στο συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 και Σμύρνης) την Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα από 16:00 έως 21:00.
  • Πύργο στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Μανωλοπούλου 31) την Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα από 16:00 έως 21:00.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15/10/2018 για Πάτρα, 22/10/2018 για Αγρίνιο και 25/10/2018 για Πύργο, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 15/10/2018, 22/10/2018 και 25/10/2018 αντίστοιχα, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21, 4ος όροφος, Πάτρα), από τις 09/10/2018 έως τις 15/10/2018 για Πάτρα, έως τις 22/10/2018 για Αγρίνιο και έως τις 25/10/2018 για Πύργο.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610221645.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21, 4ος όροφος, Πάτρα), αλλά μπορείτε και να την εκτυπώσετε από εδώ για Πάτρα, εδώ για Αγρίνιο και εδώ για Πύργο.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο ή στο FAX 2610273767 και ηλεκτρονικά στο e-mail: oee10pt@oe-e.gr.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι σχετικές σημειώσεις του σεμιναρίου.