Αγγελία Εργασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητεί ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ή ΛΟΓΙΣΤΗ για τη Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων & Λογιστηρίου.

Bιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr / τηλ.: 210-6754310