Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Θεσσαλίας- Λάρισα

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

«Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ»

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας εικοσιπέντε (25) ωρών & θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων του 7ου ΠΤ ΟΕΕ στη Λάρισα (Αλ. Παπαναστασίου 21, 2ος όροφος).

Αναλυτικά οι ημέρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

  • Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 από 17:30 έως 22:00
  • Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018  από 17:30 έως 22:00
  • Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018  από 17:30 έως 22:00
  • Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018  από 17:30 έως 22:00
  • Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018  από 17:30 έως 22:00

 Εισηγητής: Παπαστάθης Παντελής (Σύμβουλος Επιχ/σεων Εσωτερικού Ελέγχου)    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους   υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2017 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αίτηση συμμετοχής/εκδήλωση ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά στο oee7pt@oe-e.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα προτιμηθούν όσοι ασχολούνται με την τήρηση  διπλογραφικών βιβλίων.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2410 531422.