Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Αν. Στερεάς- Χαλκίδα

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη  ΧΑΛΚΙΔΑ  Ενημερωτικό Σεμινάριο 5 ωρών:

                                             ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 1. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά
 2. Ειδικά  θέματα αμοιβών & όρων εργασίας
 3. Θέματα απασχόλησης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων
 4. Απασχόληση μισθωτών κατά τις Κυριακές & αργίες
 5. Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
 6. Πρόστιμα επί παραβάσεων

Τo  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί   στην   αίθουσα  του  ΕΜΠΟΡΟΒ/ΚΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ (Ελ. Βενιζέλου 12   Χαλκίδα), την  ΔΕΥΤΕΡΑ 5  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018  και θα έχει διάρκεια 5 ωρών.

Εισηγητής  θα  είναι  ο  κ. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Λογιστής – Φοροτεχνικός  Α΄ τάξεως –  Μητρώο Εισηγητών  Ο.Ε.Ε.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρες από 17.00 εώς 22.00

Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης (2018) και οι Λογιστές  Φοροτεχνικοί, που έχουν σε ισχύ την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2018 ) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 2/11/18, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις  2/11/18, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς (Λ.  Χαϊνά 75 Χαλκίδα, 2ος όροφος), μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο  τηλ.  2221080710 (& FAX)

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς (Λ. Χαϊνά  75  Χαλκίδα), καθώς επίσης μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας εδώΟι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο, επίσης με FAX στο 2221080710 και oee9pt@oe-e.gr.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Το υφιστάμενο εργασιακό πλαίσιο μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις

Εισηγητής: Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας.

 1. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά
 • Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας.
 • Τι ισχύει με την επαναφορά του θεσμού της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και της κήρυξης τους ως υποχρεωτικών.
 • Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
 1. Ειδικά  θέματα αμοιβών & όρων εργασίας
 • Γνωστοποίηση των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 . Ποιούς όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων.
  • Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται  στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης.
  • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
  • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα).
  • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
  • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια.
  • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση.
  • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας.
  •   Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων.
 1. Θέματα απασχόλησης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων   
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
 • Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων.
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων.
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση.
 1. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες
 • Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66.
 • Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα.
 1. Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου
 •  Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής.
 • Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση.
 • Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση.
 1. Πρόστιμα επί παραβάσεων
 • Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας.
 • Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του.
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων με τις νέες ρυθμίσεις.