Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης του ΟΕΕ στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (GDPR)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας υπάγεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού της Ε.Ε. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλεί δημόσιους φορείς που έχουν προηγούμενη εμπειρία στην συμβουλευτική Δημόσιων ή Ιδιωτικών οργανισμών/εταιριών για την συμμόρφωσή τους στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα πρόσκληση, αναφέροντας αναλυτικά τουλάχιστον την μεθοδολογία τους και την σχετική εμπειρία τους. Ο κανονισμός Ε.Ε. 679/2016 διαμορφώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων των φορέων του Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.