Εκδήλωση με τίτλο “Διαμεσολάβηση: Η πραγματικότητα των ΗΠΑ & οι εξελίξεις στην Ελλάδα”