Σύνταξη Καταλόγου Πραγματογνωμόνων έτους 2019 για Χαλκιδική

Παρακαλούμε όπως μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2018 οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτησή τους. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο Email: oee3pt@oe-e.gr.

Για να εκτυπώσετε ή να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση, πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.