Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ σε Γ. Πιτσιλή

Αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση των φοροτεχνικών, οι οποίοι εντοπίστηκαν από το ΣΔΟΕ να εμπλέκονται σε υπόθεση τροποποιητικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, οι οποίες οδηγούσαν σε επιστροφές φόρου 5 εκατ. ευρώ, ζητά – με επιστολή του προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, “Το ΟΕΕ, ως η Δημόσια Αρχή που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, μετά από δημοσιεύματα που στοχοποιούν το επάγγελμα, ζητάει να ενημερωθεί αρμοδίως για όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν διαβιβασθεί από την Υφυπουργό Οικονομικών και εμπλέκονται λογιστές – φοροτεχνικοί, προκειμένου να ελεγχθούν εάν οι συγκεκριμένοι νόμιμα ασκούν το επάγγελμα και να προωθήσει στα Πειθαρχικά του Όργανα την τυχόν δίωξή τους”.

Το αίτημα αυτό έρχεται μετά την υπ’ αριθμ. ΣΔΟΕ Δ ΣΤΡ ΣΧΕΔ Α016138 ΕΞ2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, βάσει της οποίας μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 427 φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο ηλεκτρομαγνητικό μέσο.

Υπενθυμίζεται ότι το μητρώο λογιστών – φοροτεχνικών κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 340/1998, καθώς και το μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με μνεία του αριθμού βεβαίωσης, που τους έχει χορηγηθεί, διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών, που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα μέλη των παραπάνω μητρώων είναι αυτά και μόνο αυτά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, “Οι προσπάθειές μας για την διασφάλιση της προβλεπόμενης ταυτοποίησης, όπως επανειλημμένα έχετε ενημερωθεί από τον Φορέα μας για τα προβλήματα και τα λάθη του συστήματος TAXIS με αποδεδειγμένες περιπτώσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων από άτομα, που δεν έχουν δικαίωμα, είναι και θα είναι συνεχείς”.

Για να διαβάσετε την επιστολή, πατήστε εδώ.

[:en]

Αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση των φοροτεχνικών, οι οποίοι εντοπίστηκαν από το ΣΔΟΕ να εμπλέκονται σε υπόθεση τροποποιητικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, οι οποίες οδηγούσαν σε επιστροφές φόρου 5 εκατ. ευρώ, ζητά – με επιστολή του προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, “Το ΟΕΕ, ως η Δημόσια Αρχή που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, μετά από δημοσιεύματα που στοχοποιούν το επάγγελμα, ζητάει να ενημερωθεί αρμοδίως για όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν διαβιβασθεί από την Υφυπουργό Οικονομικών και εμπλέκονται λογιστές – φοροτεχνικοί, προκειμένου να ελεγχθούν εάν οι συγκεκριμένοι νόμιμα ασκούν το επάγγελμα και να προωθήσει στα Πειθαρχικά του Όργανα την τυχόν δίωξή τους”.

Το αίτημα αυτό έρχεται μετά την υπ’ αριθμ. ΣΔΟΕ Δ ΣΤΡ ΣΧΕΔ Α016138 ΕΞ2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, βάσει της οποίας μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 427 φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο ηλεκτρομαγνητικό μέσο.

Υπενθυμίζεται ότι το μητρώο λογιστών – φοροτεχνικών κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 340/1998, καθώς και το μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με μνεία του αριθμού βεβαίωσης, που τους έχει χορηγηθεί, διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών, που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα μέλη των παραπάνω μητρώων είναι αυτά και μόνο αυτά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, “Οι προσπάθειές μας για την διασφάλιση της προβλεπόμενης ταυτοποίησης, όπως επανειλημμένα έχετε ενημερωθεί από τον Φορέα μας για τα προβλήματα και τα λάθη του συστήματος TAXIS με αποδεδειγμένες περιπτώσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων από άτομα, που δεν έχουν δικαίωμα, είναι και θα είναι συνεχείς”.

Επισυνάπτεται η επιστολή.