Θέση Εργασίας: Οικονομικός Διαχειριστής σε εταιρεία

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητεί ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ για τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων & τεχνικών έργων. Απαραίτητο Δίπλωμα Οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr / τηλ.: 210-6754310»