Ψήφισμα της 77ης ΣΤΑ για τη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και τη λειτουργία του ΣΑΕΠ

Επισυνάπτεται το ψήφισμα της 77ης ΣΤΑ για τη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και τη λειτουργία του ΣΑΕΠ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ψήφισμα.